Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

Home / Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

1. Organizator

Organizator nagradne igre je Lambr.si, Lambr, laserski izrez in graviranje, Chris Logar s. p.

2. Namen

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine lambr.si.

3. Trajanje

Nagradna igra se začne in konča na datum, ki je objavljen v posamezni nagradni igri.

4. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@lambr.si.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

5. Načini sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje pri nagradni igri mora oseba všečkati in komentirati Facebook objavo o nagradni igri oz. slediti navodilom v nagradni igri.

6. Potek nagradne igre

Vsi sodelujoči v nagradni igri so vključeni v žreb, ki poteka na datum objavljen v vsaki nagradni igri posebej. Žreb je izveden s pomočjo računalnika, kar pomeni, da imajo vsi sodelujoči enake možnosti za zmago.

Datum žreba je naveden v vsaki nagradni igri posebej, oz. najkasneje 14 dni po začetku nagradne igre.

7. Nagrade

Nagrada je določena za vsako nagradno igro posebej. Navedena je v samem opisu posamezne nagradne igre. Vrednost nagrade nikoli ne presega 30 €. Nagrade se ne da zamenjati za denar ali drug izdelek. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji).

Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

8. Obveščanje in prevzem nagrad nagrajencev

Nagrajenci bodo o nagradah in načinu njenega prevzema obveščeni po Facebook-u in bodo omenjeni v komentarju pod objavo nagradne igre.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 3 dni od prejema obvestila o izžrebanju izvajalcu pošlje naslednje podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča.
  • telefonsko številko ali e-mail naslov

Nagrajenec zgornje podatke pošlje izvajalcu na Facebook sporočilo ali na info@lambr.si

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridržuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer prejemnike nagrad obvesti preko elektronske pošte. Stroške poštnih storitev krije organizator.

9. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje in soglaša, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • Izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji,
  • objave in obveščanja nagrajencev,
  • podelitve nagrad.

Organizator in z organizatorjem povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) ter v skladu temi pogoji sodelovanja

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

V primeru, da želi sodelujoči odstopiti od sodelovanja v nagradni igri, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@lambr.si.

10. Škoda in višja sila

Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Objava pravil

Splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani: www.lambr.si/splosni-pogoji-sodelovanja

sl Slovenian
X

POZOR! BREZPLAČNA POŠTNINA pri nakupu nad 30€!